Rašėme

Skaitantys

@rtRe-start

rašė Traku Vokes kulturos centras 2011-06-16Šių metų birželio 14-18d.d. Trakų Vokės bendruomenės kultūros centre vieši tarptautinio projekto "@rtRe-start" dalyviai iš Portugalijos, Ispanijos, Kroatijos, Lenkijos ir Vengrijos.Šis projektas- tai šešių Europos Sąjungos šalių institucijų bendras projektas. Jo esmė-pasitelkiant menines veiklas, sumažinti projekto dalyvių-bedarbių patiriamą stresą, netekus darbo.Projekto metu planuojama surengti šešis partnerių susitikimus ( po susitikimą kiekvienoje partnerių šalyje).Trečiasis partnerių susitikimas, vykstantis Lietuvoje, grindžiamas meninėmis-relaksacinėmis veiklomis. Veikia relaksacinių veiklų ( jogos, fraktalų piešimo) dirbtuvės, taip pat etnokultūros dirbtuvės ( kulinarinio paveldo, liaudies instrumentų, šokių ir kt.).Projekto dalyviai supažindinami su Vilniaus kultūra, architektūra bei senąja Lietuvos sostine Trakais.

Daugiau informacijos www.artrestart.eu

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.


Pranešimas atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

0 komentarai

Rašyti komentarą